Kategori: Duyurular

Anasayfa / Duyurular
Yazı

HATAY İLİ ARSUZ İLÇESİ HATUN MINTIKADA MUHTELİF TAŞINMAZLARDA 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDE UYGULAMASI

Hatay İli Arsuz İlçesi   Hatun mıntıka 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2233, 2234, 2235, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396 ile Hatun mıntıka 2567 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numaralı  taşınmazların yer aldığı alanda  Belediyemiz Encümeninin 17.08.2023  tarih ve 349   sayılı kararı ile onaylanan...

Yazı

HATAY İLİ ARSUZ İLÇESİ KABEV MINTIKA 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747 NUMARALI PARSELLERDE 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDE UYGULAMASI

  Hatay İli Arsuz İlçesi  Kabev  Mıntıka  736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747 parsellerin yer  aldığı alanda  Belediyemiz Encümeninin 15.08.2023  tarih ve 335   sayılı kararı ile onaylanan  3194 sayılı yasanın 18. Maddesi Uygulamasıdır.  

Yazı

HATAY İLİ ARSUZ İLÇESİ FAHURA MINTIKA 30, 36, 321, 322, 2327 ADA 1, 2328 ADA 1 NUMARALI TAŞINMAZLARDA 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDE UYGULAMASI

Hatay İli Arsuz İlçesi  Fahura mıntıka  30, 36, 321, 322, 2327 Ada  1,  2328 Ada  1  numaralı taşınmazların yer aldığı alanda  Belediyemiz Encümeninin 15.08.2023 tarih  ve 336   sayılı kararı ile  onaylanan  3194 sayılı yasanın  18. Maddesi  uygulama yönetmeliği 37. Maddesi 2.fıkrası gereğince geri dönüşüm ve  25. Maddesine  göre imar uygulamasıdır.