HATAY İLİ ARSUZ İLÇESİ HATUN MINTIKADA MUHTELİF TAŞINMAZLARDA 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDE UYGULAMASI

Anasayfa / Duyurular / HATAY İLİ ARSUZ İLÇESİ HATUN MINTIKADA MUHTELİF TAŞINMAZLARDA 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDE UYGULAMASI

Hatay İli Arsuz İlçesi   Hatun mıntıka 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2233, 2234, 2235, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396 ile Hatun mıntıka 2567 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numaralı  taşınmazların yer aldığı alanda  Belediyemiz Encümeninin 17.08.2023  tarih ve 349   sayılı kararı ile onaylanan  3194 sayılı yasanın 18. Maddesi Uygulamasıdır.

 

 

Mal Sahipleri Krokisi
Parselasyon Krokisi
Röleve Ölçü Krokisi
Teknik Dökümanlar
Detay Ölçü Krokisi
ENCÜMEN KARARI