ÇAĞRI MERKEZİ: 444 7 922

Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürü

M. Cevat AYDEMİR

Müdürlük No: 0326 643 33 34

Müdürlük Görevleri

* Seyyar satıcılarla mücadele çalışması

* Ana arter, yol ve meydan işgallerinin kaldırılması

* Kaçak ilan ve reklamların önlenmesi,

* Dilencilerle mücadele çalışmaları,

* Trafik çalışmaları ve toplu taşım araçlarının denetimi,

* Gayri Sıhhi müesseselerin denetimi,

* GSM dışında kalan müesseselerin kontrolü

* Belediyenin ruhsatına tabi olmayan muhtelif işyerlerinin denetimi,

* Kaçak et denetimleri,

* Sağlık İşleri Müdürlüğü ile ortak denetim çalışmaları,

* Çevre Koruma Müdürlüğü ile Çalışmalar,

* Boğaziçi SİT alanında kaçak inşaat ve gecekondu kontrolü,

* Gecekondu ile mücadele,

* Ana arterlerde kazı Çalışmaları kontrolü,

* Sebze-Meyve ve Su Ürünleri halinde Yapılan Çalışmalar,

* Yıkım Çalışmaları,

* Zabıta Müdürlüğüne bildirilen şikayetler,

* Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Yapılan İşlemler,

* İlçe Belediyelerinin takviye isteklerine destek.