ÇAĞRI MERKEZİ: 444 7 922

KURTBAĞI KÖYÜ 686 NOLU PARSELİN SİT ALANI İLANI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.03.2014 tarih ve 3470 sayılı kararı ile Kurtbağı Köyü 686 parsel 1.derece Arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir.