ÇAĞRI MERKEZİ: 444 7 922

İSKENDERUN KIYI BANDI TURİZM MERKEZİ GÖKMEYDAN KESİMİ ALT BÖLGESİNE AİT, 1/25000 ÖLÇEKLİ REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI, 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ONAYLANMIŞTIR.

İSKENDERUN KIYI BANDI TURİZM MERKEZİ GÖKMEYDAN KESİMİ ALT BÖLGESİNE AİT,  1/25000 ÖLÇEKLİ  REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI, 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE  1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI  KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, YATIRIM İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, PLAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KURULUNUN 25.06.2019 TARİH VE 019/11-2 SAYILI KARARI  İLE, 2634 SAYILI TURİZM TEŞVİK KANUNU'NUN 7.MADDESİ UYARINCA 06.01.2020 TARİHİNDE  ONAYLANMIŞTIR.

UYGUN GÖRÜLEREK ONAYLANAN  1/25000 ÖLÇEKLİ  REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI, 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE  1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİNDE VE TURİZM MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK'İN 15.MADDESİNE GÖRE  10.01.2020 TARİHİ İTİBARİ İLE 1 ( BİR) AY SÜRE İLE  ASKIYA ÇIKARTILMIŞTIR.


1000 UYGULAMA İMAR PLANI


5000 NAZIM İMAR PLANI


25000 REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI


PLAN AÇIKLAMA RAPORLARI