ÇAĞRI MERKEZİ: 444 7 922

HATAY İLİ ARSUZ İLÇESİ ŞEVRE MINTIKADA 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDE UYGULAMASI :

Hatay İli Arsuz İlçesi hudutlarında yer alan Şevre mıntıka ADA: 1962 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

ADA: 1963 te   1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  

ADA: 1964 te 1, 2, 3, 4, 5, 

ADA: 1965 te 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,  

ADA: 1966 da 1, 2, 3,  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  

ADA: 1967 de 1, 2, 3, 4,  5, 6, 7, 8,  

ADA: 1968 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ,7,

ADA: 1969 da 1 , 2, 3, 4, 5 , 

ADA: 1970 te 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9,               

ADA: 1971 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

ADA: 1972 de 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

ADA: 1973 te 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 

ADA: 1974 te  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

ADA: 1975 te 1, 2, 3,

ADA: 1976 da 1, 2, 3, 4,    

ADA: 1977  de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   numaralı parsellerin yer aldığı alanda Belediyemiz Encümeninin 14.02.2017 tarih ve 40 sayılı kararı ile onaylanan 18.Madde uygulamasıdır.

1_973b63.pdf

2_06ef93.pdf

3_e2e0e3.pdf