ÇAĞRI MERKEZİ: 444 7 922

HATAY İLİ ARSUZ İLÇESİ NARDÜZÜ MINTIKA MUHTELİF TAŞINMAZLARDA 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDE UYGULAMASI.

Hatay İli Arsuz İlçesi hudutlarında yer alan Nardüzü Mıntıkada bulunan muhtelif taşınmazlarda Belediyemiz Encümeninin 01.10.2020  tarih ve 248 sayılı kararı ile onaylanan 18.Madde uygulamasıdır.

nardüzü_18_encümen_kararı

Yeni klasör_295f5b