ÇAĞRI MERKEZİ: 444 7 922

HATAY İLİ ARSUZ İLÇESİ MADENLİ MINTIKADA 44, 45, 46, 47, 241, 242, 243, 244 VE 101 ADA 5, 6, 102 ADA 7 NUMARALI TAŞINMAZLARDA 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDE UYGULAMASI.

Hatay İli Arsuz İlçesi hudutlarında yer alan Madenli Mıntıkada 44, 45, 46, 47, 241, 242, 243, 244 ve 101 Ada 5, 6, 102 Ada 7  numaralı taşınmazlarda Belediyemiz Encümeninin 10.09.2020  tarih ve 205 sayılı kararı ile onaylanan 18.Madde uygulamasıdır.

ENCÜMEM KARARI

madenli