ÇAĞRI MERKEZİ: 444 7 922

HATAY İLİ ARSUZ İLÇESİ MADENLİ MINTIKA 1608, 1609, 1610, 2312, 2313, 2314 VE 2315 NUMARALI TAŞINMAZLARDA 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDE UYGULAMASI.

Hatay İli Arsuz İlçesi hudutlarında yer alan Madenli mıntıka   1608, 1609, 1610, 2312, 2313, 2314  ve  2315    numaralı taşınmazların  yer aldığı alanda Belediyemiz Encümeninin  16.08.2018 tarih ve 275  sayılı kararı ile onaylanan 18.Madde uygulamasıdır.

mad.18.söz.

MADENLİ 1609-1610 DURUM HARİTASI

MADENLİ 1609-1610 TESCİLE ESAS DAĞITIM CETVELİ 2

TESCİLE ESAS DAĞITIM CETVELİ 1

TESCİLE ESAS DAĞITIM CETVELİ 2

TESCİLE ESAS DAĞITIM