ÇAĞRI MERKEZİ: 444 7 922

HATAY İLİ ARSUZ İLÇESİ KONARLI MINTIKADA 1717, 1718, 1720, 1721, 1722 ,1723, 1727, 1728, 1729, 1730 ,1731, 1732, 1733 ADALAR VE FRENKÇİFTLİĞİ MINTIKA 1439,1440 PARSELLER İLE 1734 ADADA 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDE UYGULAMASI

 Hatay İli Arsuz İlçesi hudutlarında yer alan Frenkçiftliği mıntıka 1439, 1440 parseller ile  1734 ada: 10 parsel,   Konarlı mıntıkada  1717 Ada: 2 , 1718 ada: 2, 1720 ada: 2, 9,  1721 ada: 2, 3 , 1722 ada: 2, 3, 4, 5,  1723 ada: 1,2, 3, 4,  1727 ada: 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15,  1728 ada: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  1729 ada: 1, 2, 3, 4, 1730 ada: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1731 ada: 1, 2, 3, 4, 5, 1732 ada: 1, 2, 3, 4, 5, 6,  1733 ada: 1,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1734 ada: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  1735 ada: 1, 2, 3, 4, 5 numaralı parsellerin yer aldığı alanda Belediyemiz Encümeninin 21.03.2017 tarih ve 102 sayılı kararı ile onaylanan 18.Madde uygulamasıdır.

1717_İLA_1735_9655bb.pdf