ÇAĞRI MERKEZİ: 444 7 922

HATAY İLİ ARSUZ İLÇESİ KARAAĞAÇ MAHALLESİ DAHİLİNDE FAHURA MINTIKA 30, 36, 321, 322, ADA: 2327 de 1 ve ADA: 2328 de 1 NUMARALI TAŞINMAZLARIN YER ALDIĞI ALANDA 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDE UYGULAMASI.

Hatay İli Arsuz İlçesi hudutlarında yer alan   Fahura mıntıka 30, 36, 321, 322, 2327 ada 1 ve 2328 ada 1 numaralı taşınmazların yer aldığı alanda  Belediyemiz Encümeninin   28.12.2017 tarih ve  396  sayılı  kararı ile onaylanan 18.Madde uygulamasıdır.

18 Uygulama