ÇAĞRI MERKEZİ: 444 7 922

HATAY İLİ ARSUZ İLÇESİ GÜLCİHAN VE ÜÇGÜLLÜK MINTIKADA 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDE UYGULAMASI.

Hatay İli Arsuz İlçesi hudutlarında yer alan  Gülcihan mıntıka , 162 Ada: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 163 Ada: 1, 2, 3, 4,  5, 6, 7, 8,  164 Ada: 1, 2, 3, 4, 5, 6,  165 Ada: 1, 2, 195 Ada: 65, 66, 196 Ada: 1, 2, 3, 4, 5, numaralı taşınmazlar ile Üçgüllük mıntıka 118 Ada: 1, 2,   119 Ada : 1 , 198 Ada: 9  parsellerin yer aldığı alanda Belediyemiz Encümeninin 03.05.2018 tarih ve 132  sayılı kararı ile onaylanan 18.Madde uygulamasıdır.

Encümen Kararı

GÜLCİHAN -ÜÇGÜLLÜK