ÇAĞRI MERKEZİ: 444 7 922

HATAY İLİ ARSUZ İLÇESİ GÜLCİHAN VE ÜÇGÜLLÜK MINTIKADA 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDE UYGULAMASI

       Hatay İli Arsuz İlçesi hudutlarında yer alan Gülcihan mıntıka  162 Ada:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  163 Ada: 1, 2, 3, 4,  5, 6, 7, 8, 164 Ada: 1, 2, 3, 4, 5, 6,  165 Ada: 1, 2, 195 Ada: 65, 66, 196 Ada: 1, 2, 3, 4, 5, numaralı taşınmazlar ile Üçgüllük mıntıka  118 Ada: 1, 2,  119 Ada : 1, 198 Ada: 9  numaralı  taşınmazların yer aldığı alanda  Belediyemiz Encümeninin 13.09.2018  tarih ve  291 sayılı kararı  ile  3194 sayılı yasanın 18.maddesi uygulamasıdır.

İlan ekini indirmek için tıklayınız...