ÇAĞRI MERKEZİ: 444 7 922

HATAY İLİ ARSUZ İLÇESİ GÜLCİHAN MINTIKADA 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDE UYGULAMASI

HATAY İLİ  ARSUZ İLÇESİ  GÜLCİHAN MINTIKADA 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDE UYGULAMASI :

 Hatay İli Arsuz İlçesi hudutlarında yer alan Gülcihan mıntıka 195 Ada: 6 ila 43, 50, 51, 52 ve 53 , 197 Ada: 1, 2, 3, 4, 6, 7,  198 Ada: 1 ila 6 , 199 Ada: 1 ila 6,  200 Ada:1 ila 4, 201 Ada: 1 ila 4 , 202 Ada: 2 ila 6 , numaralı  parsellerin yer aldığı alanda Belediyemiz Encümeninin 22.05.2018  tarih ve184 sayılı kararı ile onaylanan 18.Madde uygulamasıdır.

EK DOSYALAR