ÇAĞRI MERKEZİ: 444 7 922

HATAY İLİ ARSUZ İLÇESİ FAHURA MINTIKA 273, 279, 1519, 1539, 1540 VE 1541 NUMARALI TAŞINMAZLARDA 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDE UYGULAMASI.

Hatay İli Arsuz İlçesi hudutlarında yer alan Fahura  mıntıka 273, 279, 1519, 1539, 1540 VE 1541 numaralı taşınmazlarda Belediyemiz Encümeninin 14.07.2020  tarih ve 150 sayılı kararı ile onaylanan 18.Madde uygulamasıdır.

ENCÜMEN KARARI

fahura 18.madde