ÇAĞRI MERKEZİ: 444 7 922

HATAY İLİ ARSUZ İLÇESİ ARPAÇİFTLİK MINTIKADA 292, 293, 289, 299, 300 , 133 ADA: 2, 136 ADA: 6 ve 7 NUMARALI TAŞINMAZLARDA 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDE UYGULAMASI

 Hatay İli Arsuz İlçesi hudutlarında yer alan Arpaçiftlik mıntıkada 292, 293, 289, 299, 300, 133 ada 2, 136 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin yer aldığı alanda Belediyemiz Encümeninin 14.02.2017 tarih ve 40 sayılı kararı ile onaylanan 18.Madde uygulamasıdır.

1_f56f5e.pdf

2_ac9d81.pdf

3_fcee0a.pdf

4_8ee962.pdf

5_59daaf.pdf

6_58b0e2.pdf

7_18557e.pdf

8_f5c503.pdf

9_8129b2.pdf

10_f30a51.pdf

11_b90d32.pdf

DURUM HARİTASI 600X750_f892a1.pdf

DÜZENLEME SAHASI 600X750_a34b03.pdf

HALİHAZIR 600X750_bbeb86.pdf

ÖLÇÜ KROKİSİ 600X750_d1e848.pdf

PARSELASYON_HARİTASI 600X750_552ab9.pdf

PLAN 600X750_31e75e.pdf