ÇAĞRI MERKEZİ: 444 7 922

HATAY İLİ ARSUZ İLÇESİ ARPAÇİFTLİK MINTIKADA 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDE UYGULAMASI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 32. MADDE 2. FIKRASINA DAİR GERİ DÖNÜŞÜM UYGULAMASI

Hatay İli Arsuz İlçesi Arpaçiftlik mıntıkada  133 Ada 10, 134 Ada 7,  136 Ada 13, 14,  137 Ada 11,12,  138 Ada 9,               139 Ada 13,  145 Ada 4, 5, 6, 7,  150 Ada 1,  151 Ada 1,  152 Ada 1,2, 3,  153 Ada 1, 2 ,3, 4 ,  133 Ada 10,  134 Ada 7, 8,         136 Ada 13, 14,   137  Ada 11, 12,  138 Ada 9, 13,  145 Ada 4, 5, 6, 7 , 150 Ada 1,  152 Ada 1, 2, 3,   153 Ada 1,2, 3 , 4   numaralı taşınmazların  yer aldığı alanda Belediyemiz Encümeninin 19.11.2020 tarih ve 382   sayılı kararı  3194 sayılı yasanın 18. Maddesi Uygulama yönetmeliği 32.maddesi 2.fıkrasına istinaden yapılan geri dönüşüm uygulamasıdır.

encümen kararı.

BELEDIYE