ÇAĞRI MERKEZİ: 444 7 922

HATAY İLİ ARSUZ İLÇESİ AKÇALI MINTIKADA ADA: 1589 da 1 ila 26, ADA: 1591 de 1 ila 14, ADA: 1592 de 1 ila 14, ADA: 1594 de 1, ADA: 1595 de 1 ila 11 NUMARALI TAŞINMAZLARDA 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDE UYGULAMASI.

         Hatay İli Arsuz İlçesi hudutlarında yer alan Akçalı  Mıntıkada  1589 ada 1 ila 26, 1591 ada 1 ila 14, 1592 ada 1 ila 14, 1594 ada 1, 1595 ada 1 ila 11  numaralı taşınmazların  yer aldığı alanda Belediyemiz Encümeninin  28,04,2020  tarih ve 89  sayılı kararı ile onaylanan 18.Madde uygulamasıdır.

ENCÜMEN KARARI

UYGULAMA DOSYASI