ÇAĞRI MERKEZİ: 444 7 922

HATAY İLİ ARSUZ İLÇESİ AKÇALI MINTIKADA 51 VE 814 ( YENİ 135 VE 136 ADALAR) NUMARALI TAŞINMAZDA 3194 SAYILI YASANIN 18.MADDE UYGULAMASI.

Hatay İli Arsuz İlçesi hudutlarında yer alan Akçalı  mıntıkada 51 ve 814  (Yeni 135 ve 136 ada) numaralı taşınmazların  yer aldığı alanda Belediyemiz Encümeninin  09.07.2019  tarih ve 124  sayılı kararı ile onaylanan 18.Madde uygulamasıdır.

001_e184ce.tif

encümen kararı